Alla människor behöver leka för att kunna växa
Om man som barn slutar att leka kan man förlora både lusten och förmågan.

Eftersom vårt samhälle ser ut som det gör måste vi ibland hjälpa varandra att leka.
Och det är här jag kommer in! Jag leker sagor med små barn. Jag leker teater med större barn. Jag har drama med barn och ungdomar. Jag hjälper till att sätta upp teater. Jag har föreläsningar och fortbildning för dem, som arbetar med barn och ungdom.

Jag har en fil.kand. i Drama-Teater -Film, Praktisk och Teoretisk Filosofi, Religionskunskap med Religionspsykologi.

Under de senaste fyrtio åren har jag arbetat som författare, sagolekare, drama- och teaterpedagog, sagoberättare och föreläsare, Och som erkänsla för detta fick jag 2009 Hässleholms kulturpris.

Är du intresserad och kanske vill använda dig av mina tjänster? Gå då in på verksamhet, där jag förklarar mig lite närmare och kommer med konkreta förslag.