Sagolek

Sagolek är en lättsam dramatisering av en saga.
I sagoleken får barnet en möjlighet att med lekens hjälp framställa sin egen upplevelse av en berättad saga, antingen individuellt eller i samspel med andra.

Jag har ett stort antal beprövade sagolekar, både egna och sådana som bygger på kända sagor. Min senaste produktion har jag gjort som en berättarföreställning med sagolek.

Här är exempel på andra sagolekar som du kan beställa:

  • Havets hemlighet
  • Äventyr i rymden
  • Barnen i blåbärsskogen
  • Sarakajan och de små mufflorna
  • Vanten
  • Hönan och vetekornen
  • Näktergalen
  • De tre små grisarna
  • Vargen och killingarna

Kostnad: 1900:- kronor plus resa (F-skatt)