Kultivitet

Kultivitet är konsten att väcka kreativitet hos sig själv och andra – att hitta möjligheterna och få mod att våga utveckla dem.
Begreppet ”Kultivitet” har jag bildat genom att slå samman ”Kultur” och ”Aktivitet”.

Inom ramen för kultivitet vill jag definiera lek att ”med fantasi överföra upplevelse till rörelse”.
Det viktigaste är inte hur det synes vara utan hur det förnimms. Vi ser bilder, vi upplever musik och vi får lust att omsätta allt detta till rörelse. I dans eller teater. Vi gör det först och främst för vår egen lust och glädje. Men glädje kan också innebära att visa för andra. Att bli sedd för det man gör.
Med musik, bild och rörelse vill jag locka elever/omsorgstagare till att våga söka nya upplevelsevägar och därmed också upptäcka sina egna ännu sovande potentialer.

Vill ni som personal i särskola eller inom omsorgen pröva något nytt med er grupp elever/omsorgstagare, så hjälper jag er gärna att starta upp något roligt och annorlunda. Det kan vara drama, teater, fri rörelsedans eller att skapa i ull.
Alla är delaktiga på sina egna villkor.

Jag håller föreläsningar och kurser i konsten att våga vara kreativ; som fortbildning för personal, men även tillsammans med elever och omsorgstagare.

Kostnad enligt överenskommelse.