Teater & Drama

Drama eller skapande dramatik, som man också kan kalla det för, har egentligen sin plats i all pedagogisk verksamhet.

Dramaövningar är en naturlig del i en teaterverksamhet, men är även en tillgång i det vanliga skolarbetet antingen man ska arbeta med något tema eller bara vill lätta upp en trög lektion.

Jag erbjuder mig att komma ut till skolklasser med min dramaverksamhet ett eller flera återkommande besök och /eller som en fortbildning för lärare.

Kostnad enligt överenskommelse.