Teaterlek

Teaterlek är sogolek som spelas upp inför publik och där varje skådespelare har sin egen roll

Vi samlas i en lekvänlig lokal och jag presenterar en spännande och rolig saga, bearbetad så att den kan spelas upp som teater. Därefter väljer vi roller och klär ut oss. Sedan övar vi in pjäsen med mig som berättare, för att slutligen spela upp den för skolkamrater, släkt eller vänner.

Det är upp till beställaren att rikta in sig på en viss åldersgrupp. Jag rekommenderar dock att man vänder sig till barn från sex år och upp till tolv. Det finns flera sagor att välja på, mer eller mindre kända.

Hela konceptet tar cirka tre timmar, för en grupp på fem till tjugofem barn.

Kostnad: 4500:- kronor plus resa (F-skatt)